product

Women Institute Slovakia o.z. Východná Východná 1983

Women Institute Slovakia založilo a prevádzkuje poradenské centrum pre obete domáceho násilia pre regióny Liptov, Orava a Spiš, poskytujeme odborné sociálne a špecializované poradenstvo, psychologickú a právnu pomoc klientkám bezodplatne, dlhodobo a na profesionálnej úrovni, dodržiavame princíp diskrétnosti a ochrany klientiek a ich údajov. Ďalej sa venujeme osvetovej a prevenčnej činnosti, najmä s mládežou 15 – 19 rokov, zameriavame sa na domáce a rodovo podmienené násilie, ako rozpoznať násilný vzťah, kde vyhľadať pomoc, venujeme sa aj právam obetí a zvýšeniu informovanosti spoločnosti o danej problematike.
Viac informácií na: www.beznasilia.sk
Podporuje:
7 podporovateľov
Podporili ste už:
91.77 €
Zaradené v kategórii
Späť