product

Všetko pre naše deti Dlhé Pole Dlhé Pole 302

Cieľom združenia je podpora a rozvíjanie aktivít zameraných na výchovu, vzdelávanie a rozvoj telesnej kultúry detí a mládeže na miestnej i celoštátnej úrovni. Svoje aktivity vytvárame hlavne pre deti, mládež a ich rodičov v oblastiach výchovy, kultúry, športu, ochrany životného prostredia a sociálnych aktivít a ponúkame tak alternatívu vhodného využitia voľného č asu oproti negatívnym javom, ako sú drogy, násilie, vandalstvo a konzumný spôsob života.
Viac informácií na: www.vsetkoprenasedeti.sk
Podporuje:
0 podporovateľov
Podporili ste už:
0.00 €
Zaradené v kategórii
Späť