product

LUKOSTRELBA-Záhorie Gajary Hlavná 109

Poslaním LZ je zabezpečovať rozvoj športovej činnosti v obvode svojej pôsobnosti a vytvárať všetkým združeným členom podmienky pre ich činnosť. K naplneniu tohto poslania LZ v spolupráci so školami, samosprávou miest a obcí, inými združeniami podobného zamerania realizuje najmä: koncepciu rozvoja športovej činnosti v rámci svojej pôsobnosti; vytvorenie ekonomických predpokladov k rozvoju činnosti klubu; športovú činnosť svojich členov, detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov; tréningovú činnosť talentovanej mládeže.
Podporuje:
1 podporovateľov
Podporili ste už:
0.00 €
Zaradené v kategórii
Späť