product

Jem iné o.z. Bratislava Dvořákovo nábrežie 4A

Občianske združenie Jem iné je slobodným združením fyzických osôb, ktorého cieľom je všestranná podpora informovanosti verejnosti, prevažne deti a mládeže ohľadom kvalitných potravín, zdravého životného štýlu a s tým súvisiacich otázok správnej životosprávy, ako aj pomoc a podpora domácich a lokálnych producentov, obchodníkov a konzumentov v oblasti informovania v potravinárstve so zameraním na kvalitné, lokálne a sezónne produkty.
Viac informácií na: www.jemine.sk
Podporuje:
1 podporovateľov
Podporili ste už:
0.00 €
Zaradené v kategórii
Späť