product

DFS Tekovanček Starý Tekov Tekovská 742/38

Popri súbore dospelých si v obci Starý Tekov úspešne počína aj Detský folklórny súbor Tekovanček. Súbor začal svoju činnosť v roku 1972 a od roku 1988 začal detský súbor pracovať pravidelne a od tohto roku má názov Tekovanček. Aktuálne DFS Tekovanček funguje pod vedením manželov Veroniky a Ing. Jakuba Oťázikových od septembra 2012. Tanečnú zložku tvoria deti od 3 do 14 rokov. Sú to prevažne žiaci Základnej školy Štefana Senčíka Starý Tekov, materskej školy Starý Tekov, ale aj deti základných a materských škôl z okolitých miest a obcí. Milníkom v ére DFS Tekovanček je založenie detskej ľudovej hudby v septembri 2013 pod vedením pani učiteľky Eriky Beňušovej.
Podporuje:
9 podporovateľov
Podporili ste už:
104.50 €
Zaradené v kategórii
Späť