product

Asociácia pracovníkov v pomáhajúcich profesiách Veľké Kostoľany Špringerova 874/2

Naše združenie prevádzkuje materskú školu, jasle, nízkoprahové zariadenie pre deti a mladých dospelých, centrum voľného času a poskytujeme poradenstvo pro bono v sociálnej, právnej, sociálnoprávnej, psychologickej, špeciálnopeda­gogickej oblasti a mediáciu pre sociálne odkázané osoby.
Viac informácií na: www.apvpp.com
Podporuje:
0 podporovateľov
Podporili ste už:
0.00 €
Zaradené v kategórii
Späť