product

OZ Miestna akčná skupina Galanta Galanta Krásna 1214/201

Naším cieľom je propagácia cyklistiky a cykloturistiky pre všetky vekové skupiny v regióne. OZ MAS Galanta sa zameriava na propagáciu zdravej a ekologickej formy dopravy, zdravého životného štýlu, podporu a rozvoj športu detí, mládeže a dospelých, so zameraním na výchovu a rozvoj komplexnej osobnosti po stránke telesnej a duševnej. Predmetom činnosti MAS Galanta je vytváranie bezpečných podmienok pre cyklistov plánovaním, budovaním a údržbou cyklotrás, koordináciou, organizáciou a podporou športových a iných podujatí, projektov a programov v oblasti cyklistiky, turistiky, campingu, caravanizmu a iných športov.
Viac informácií na: www.masgalanta.com
Podporuje:
11 podporovateľov
Podporili ste už:
13.25 €
Zaradené v kategórii
Späť