product

Divadlo MOMOLAND o.z. Košice Hviezdoslavova 7

Divadlo MOMOLAND z Košíc pripravuje kultúrno-sociálny projekt – divadelné predstavenie, kde sa na oboch stranách stretnú deti. Na strane hercov sa predstavia deti od 13 do 15 rokov a mládež, ktoré budú hrať pre deti, ktorým v živote nebolo dopriate bezstarostné detstvo a musia sa pasovať s ťažkými chorobami, či nepriaznivými životnými podmienkami. Divadlo MOMOLAND plánuje predstavenie odohrať na oddeleniach detskej onkológie, v detských domov a iných zariadeniach zameraných na pomoc deťom a mládeži. Myslíme si, že divadelné predstavenie v podaní rovesníkov môže byť pre deti príjemným zážitkom a motiváciou k aktívnemu životu aj napriek nepriaznivým zdravotným, či životným podmienkam. Zároveň vďaka projektu vytvoríme vhodné prostredie pre deti a mládež na plnohodnotné a kreatívne využívanie voľného času a posilníme tak ich sociálne cítenie. Touto cestou si Vás dovoľujeme osloviť s ponukou participácie na našom projekte, ktorý OZ Divadlu MOMOLAND umožní zabezpečiť predstavenie divadla MOMOLAND. Ďakujeme
Viac informácií na: http://www.divadlom.eu/
Podporuje:
16 podporovateľov
Podporili ste už:
155.62 €
Zaradené v kategórii
Späť