product

Tanečná škola The EGZ Company Bratislava Vajnorská 42

Projekt Beat-Rock-Battle je tanečná súťaž zameraná na odrody STREET DANCE-ových tanečných štýlov. Akcia podporuje najmä deti a mládež v oblasti tancovania, sebaprezentácie, kreativity. Zdokonaluje ich fyzické, psychické schopnosti a taktiež formuje osobnosť. Cieľom projektu je motivovať deti a mládež k pohybu, umeniu, osobnostnému rastu a chuti na sebe pracovať pred každodenným streotypom tráveným pred médiami rôzného druhu ako napríklad: (sociálne siete, internet, televízia a pod.).
Viac informácií na: https://www.theegzcompany.sk/
Podporuje:
4 podporovateľov
Podporili ste už:
32.26 €
Zaradené v kategórii
Späť