product

OZ Zemplínska labka Nový Ruskov Sv.Cyrila a Metoda 150/120

“Kde je vôľa, tam je cesta” Neexistuje veľká alebo malá pomoc – každý skutok ich pomáha zachrániť! OZ Zemplínska labka vzniklo v marci 2015,ale pomoci opusteným a nechceným psom sa venujeme od roku 2010. Našim cieľom je pomáhať psíkom v núdzi, či už v karanténnej stanici v Trebišove, alebo vyhodeným a nechceným zvieratám na ulici, poskytovaním a hľadaním dočasných opatier, hľadaním náhradných domovov pre zvieratá. Chceme v Trebišove a okolí zvyšovať povedomie o ochrane zvierat… Veríme, že sa k nám pridá čo najviac ľudí, pomôžte nám pomáhať :)
Podporuje:
229 podporovateľov
Podporili ste už:
651.88 €
Zaradené v kategórii
Späť