product

OZ Túlavá labka Banská Štiavnica F. Urbánka 4

V decembri 2008 založila partia kamarátov, ktorých spájala láska k zvieratám, OZ Túlava labka. Všetci sme sa spoznali nezávisle rok predtým ako aktivisti v vtedajšom miestnom “útulku”. Avšak v útulku sme sa nemohli angažovať naplno a podľa našich predstáv, boli sme nútení odísť a ísť vlastnou cestou. Nachádzame sa na ul. Brezová, časť Povrazník (to pre tých, ktorí si nás stále mýlia s bývalým útulkom pri železničnej stanici!). OZ Túlavá labka vzniklo za účelom pomoci zvieratám v Štiavnických vrchoch i keď niekedy pomoc siaha aj oveľa ďalej. Nedá sa pomôcť každému zvieraťu v núdzi, ale snažíme sa pomáhať, ako sa len dá, v rámci našich časových, priestorových a finančných možností.
Podporuje:
113 podporovateľov
Podporili ste už:
520.40 €
Zaradené v kategórii
Späť