product

Anjelské Ruky n.o. Komárno Rákócziho 11

Anjelské Ruky,n.o. poskytuje všeobecne prospešne služby: poskytovanie sociálnych služieb terénnou formou-ošetrovateľstvo; poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti formou – ADOS; humanitárna pomoc pre chudobných; podpora rodín s deťmi sociálne slabších. Spolupracujeme s organizáciami na projektoch pomoci pre solciálne slabších jedincov či rodiny. Úzko spolupracujeme s Mestom – odborom sociálnych vecí. Riaditeľka našej organizácie je držiteľkou titulu „Sestra Roka“ titulu: „Sestra Sestier " a držiteľkou "Ceny Primátora Mesta“ Máme kvalifikovaný odborný personál; sociálne cítiace sestry a opatrovateľky. Heslom ktorým sa riadime: „Všetko robiť vždy s úsmevom, trpezlivosťou a pokorou“. „Pomáhať vždy tam, kde nás potrebujú“.
Podporuje:
2 podporovateľov
Podporili ste už:
13.19 €
Zaradené v kategórii
Späť