product

Ad usum, n.o. Veľký Meder Poľovnícka 39/B

Nezisková organizácia Ad usum, n. o. bola založená v máji 2011 so zámerom poskytovať všeobecne prospešné služby a to hlavne poskytovať sociálne služby občanom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby. Organizácia zriadila v roku 2012 Centrum sociálnych služieb (ďalej len CSS), ktoré pozostáva so Zariadenia pre seniorov, Domova sociálnych služieb a Zariadenia opatrovateľských služieb.CSS poskytuje sociálne služby v dvoch novo zrekonštruovaných budovách, v susedstve Polikliniky, lekárne, lesoparku a promenády pred termálnym kúpaliskom. Od januára 2015 poskytuje organizácia terénnu opatrovateľskú službu v Trnavskom a Nitrianskom samosprávnom kraji.
Viac informácií na: www.adusum.eu
Podporuje:
0 podporovateľov
Podporili ste už:
0.00 €
Zaradené v kategórii
Späť