product

Centrum Mokosha, n.o. Košice Klimkovičova 17

Programy Centra Mokosha, n.o. zahŕňajú súhrn preventívnych, rozvojových, ale tiež diagnostických, terapeutických a rehabilitačných postupov, metód a techník, ktoré sa používajú s ohľadom na aktuálny stav, potreby a priania klienta. – Individuálnu terapiu, rodinná a párová terapia, poradenstvo, konzultácie, sociálne poradenstvo, preventívne a vzdelávacie programy (prednášky, semináre a workshopy zamerané na osobný rozvoj).
Viac informácií na: www.centrummokosha.sk
Podporuje:
3 podporovateľov
Podporili ste už:
49.84 €
Zaradené v kategórii
Späť