product

Slovak Accordion o.z. Košice Trieda KVP 3132/1

Dobre vidíme iba srdcom, to hlavné je očiam neviditeľné… Slovak Accordion je unikátny akordeónový orchester, ktorého zakladateľom je nevidiaci akordeonista, trojnásobný laureát medzinárodných festivalov, Vladimír Košík. Akordeónový orchester sa „narodil“ 8.12.2014 ako Občianske združenie Slovak Akordeon o.z. Sídli v metropole východného Slovenska, v Košiciach. Hlavnou ideou, kvôli ktorej vzniklo toto výnimočné akordeónové teleso bol nedostatok možností uplatnenia akordeónových umelcov ako interpretov. Ďalším dôvodom bol stagnujúci záujem o akordeón ako hudobný nástroj a skutočnosť, že je vo verejnosti vnímaný iba v spojitosti s ľudovou hudbou. Preto cieľom Slovak Accordion orchestra je ukázať širokej verejnosti, že akordeón má svoje uplatnenie aj v jazzovej, rockovej a populárnej hudbe. Právnou subjektivitou telesa je organizácia Slovak Akordeon o.z. ktorá je partnerom pre médiá a subjekty, ktoré sa rozhodnú podporiť tento unikátny orchester a ďalšie pripravované projekty: Medzinárodný festival jazzu na akordeóne (I. ročník – Košice 2018) Akordeónová knižnica pre potreby odbornej, ale aj laickej verejnosti. Nevidiaci akordeonista, Vladimír Košík, má tiež za cieľ vznik fondu a jeho prostredníctvom tak podporovať akordeónové talenty z chudobných rodín, pri rozvoji ich hudobného nadania.
Viac informácií na: www.slovakaccordion.com
Podporuje:
13 podporovateľov
Podporili ste už:
62.87 €
Zaradené v kategórii
Späť