product

Hajcman Prievidza Cígeľ 101

Chceme v Prievidzi vytvoriť priestor, v ktorom môžu ľudia z rôznych oblastí slobodne a tvorivo pracovať, vzdelávať sa, získavať nové kontakty a spolupracovať. Našim poslaním je budovanie životaschopnej a udržateľnej komunity inovatívnych, etických a sociálnych podnikateľov a podpora rozbehu a rozvoja podnikania v prievidzskom regióne.
Viac informácií na: http://www.hajcman.sk
Podporuje:
2 podporovateľov
Podporili ste už:
27.14 €
Zaradené v kategórii
Späť