product

Pre Michala, o.z. Bratislava Novosvetská 1227/40

Keď sa vám narodí dieťa s akýmkoľvek postihnutím, tak jeho rodičia obyčajne vynakladajú všetku svoju silu, aby svoje milované dieťa vyliečili. Je to dlhá cesta, ktorá najčastejšie nemá konca. Napriek tomu sa rodičia snažia zo všetkých svojich síl, aby ich dieťa malo v rámci svojich možností, čo najzmyselnejší život a aby ho prežilo v šťastí a láske. Takýto život má veľa úskalí. Deti s postihnutím bývajú náchylnejšie na iné bežné choroby a tak sa zvyčajne o dieťa stará jeden z rodičov. To znamená, že finančný príjem takýchto rodín je oveľa menší, ako bežnej rodiny.
Viac informácií na: http://www.premichala.eu
Podporuje:
4 podporovateľov
Podporili ste už:
20.77 €
Zaradené v kategórii
Späť