product

AKURAD (Aktivity Kuneradu a Rajeckej doliny) Kunerad Kunerad č. 60

OZ AKURAD organizuje činnosti na zachovávanie kultúrneho bohatstva Kuneradu a Rajeckej doliny, činnosti na posilňovanie športových príležitostí pre mladých ľudí a vytvára podmienky a priestor na upevňovanie sociálnych interakcií a sociálnej inklúzie v regióne Rajeckej doliny.
Viac informácií na: www.akurad.sk
Podporuje:
17 podporovateľov
Podporili ste už:
252.86 €
Zaradené v kategórii
Späť