product

KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT Krupina, Kopanice 1278

Od roku 2004 ako súkromné osoby, od roku 2016 ako občianske združenie KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT (KPZ) robíme všetko pre zmiernenie utrpenia zvierat. Spolupracujeme s ľuďmi, ktorí zdieľajú podobné názory na zvieratá, s tými, ktorí k nim pristupujú s rešpektom a so súcitom. Našim hlavným zámerom je najmä vzdelávať ľudí v tejto oblasti a tým udržovať koexistenciu ľudí a zvierat v rovnováhe. Nerozlišujeme pri tom, či sa jedná o zvieratá domáce, hospodárske alebo voľne žijúce. Našim cieľom je prispieť k ochrane proti ich týraniu, zneužívaniu a zabíjaniu. Zvieratá, rovnako ako ľudia, sú často vystavené násiliu. Našou úlohou je chrániť ich pred krutosťou, ktorej sú niektorí ľudia schopní a bez meškania im zabezpečiť nutnú ochranu. KPZ je: nepretržitá starostlivosť o zvieratá, 24 hod. pohotovostná služba, veterinárna pomoc, odchyt stratených zvierat, opatera, karanténa, adopcia, a iné
Viac informácií na: www.kpz.sk
Podporuje:
0 podporovateľov
Podporili ste už:
0.00 €
Zaradené v kategórii
Späť