product

All For Art Bratislava Píniová 9

ALL FOR ART (ATF) je spoločnosť združujúca občanov Slovenskej republiky – umelcov (hudobníkov, výtvarníkov, tanečníkov, hercov, fotografov, filmárov, sochárov, umeleckých drevárov, autorov či akékoľvek osoby staršie ako 15 rokov so záujmom o umenie alebo kultúru podieľajúcich sa na umení a kultúrnom rozvoji). Ciele: Osveta moderného umenia; Vplyv moderného umenia v spoločnosti; Moderné umenie v úlohe duševného liečiteľa; Moderní umelci spoločnosti & moderná spoločnosť umelcom; Osvetové centrum moderného umenia; Umelecká a kultúrna gramotnosť; Integrácia moderného umenia ako pomoc ľuďom v núdzi; Vytvorenie nových pracovných miest v oblasti kultúry.
Podporuje:
51 podporovateľov
Podporili ste už:
338.94 €
Zaradené v kategórii
Späť