product

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri SŠ Myjava Továrenská 63/1

Naša škola sa venuje deťom s mentálnym postihnutím, ku ktorému s často pridružujú aj iné postihnutia. Okrem iného sa špecializujeme na prácu s deťmi s autistickým spektrom. Využívame rôzne terapeutické postupy a osvedčené pedagogické postupy.
Viac informácií na: http://szsmyjava.edupage.sk
Podporuje:
0 podporovateľov
Podporili ste už:
0.00 €
Zaradené v kategórii
Späť