product

Pravá ruka n.o. Košice Michalovská 770/1

Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku – domáca opatrovateľská služba, prepravnú službu tzv. senior taxík a podpora začlenenia seniorov, fyzicky znevýhodnených osôb a sociálne znevýhodnených skupín do spoločnosti prostredníctvom integračných aktivít, osvetovej činnosti a sociálnej asistencie.
Podporuje:
0 podporovateľov
Podporili ste už:
0.00 €
Zaradené v kategórii
Späť