product

Prvý plán Bratislava Holíčska 1022/23

Hlavným výstupom projektu bude inscenácia Vegánska apokalypsa. Cieľom projektu je podať výpoveď o súčasnej generácii, ktorá je ľahko ovplyvniteľná médiami, sociálnymi sieťami a rôznymi ideológiami, pričom informácie vstrebáva povrchne. Inscenácia sa zaoberá otázkami ako je zneužívanie pojmu „ľudské práva”, sloboda, nadchnutie sa pre trendové témy na sociálnych sieťach a pocit stratenosti. Projekt sa bude realizovať v rôznych fázach. Keďže sa jedná o autorské dielo, práve prebieha výskum a tvorba textu, nasleduje skúšobný proces s výrobou scény a kostýmov pre predstavenia a projekt vyvrcholí premiérou a následnými reprízami. Inscenáciu budú sprevádzať diskusie nielen s tvorcami, ale aj s osobami, ktorých sa týkajú načrtnuté témy – napr. aktivisti, vegáni, bývalí väzni, squateri.
Podporuje:
0 podporovateľov
Podporili ste už:
0.00 €
Zaradené v kategórii
Späť