product

Aj ty môžeš rozumieť n.o. Košice Jenisejská 1409/20

Sme rodičia nepočujúcich detí a deti nepočujúcich rodičov. Máme ambíciu pomôcť plynulej integrácii nepočujúcich detí do bežného sveta počujúcich. Chceme pomôcť nepočujúcim pri riešení ich problémov v bežnom živote. Spájame svet nepočujúcich so svetom počujúcich. Svojimi životnými okolnosťami sme osobne angažovaní s nepočujúcimi ľuďmi a deťmi. Cez stretnutia vytvárame sieť, pomáhame a riešime otázky každodenného života. Sluchovo postihnutí ľudia sú prirodzene odsúvaná skupina na okraj spoločnosti. Preto budujeme podpornú skupinu pre rodiny nepočujúcich detí a nepočujúcich rodičov.
Viac informácií na: http://www.ajtymozesrozumiet.sk/
Podporuje:
3 podporovateľov
Podporili ste už:
31.78 €
Zaradené v kategórii
Späť