product

Slovenský Červený kríž Bratislava - mesto Bratislava - mestská časť Ružinov Miletičova 59

Sme organizačná zložka SČK pôsobiaca na území mesta Bratislava. Svoju činnosť zameriavame na pomoc ľuďom v núdzi. Okrem sociálnych aktivít /, opatrovateľská služba, domov sociálnych služieb, jedáleň pre dôchodcov, požičiavanie pomôcok,…/ sú našimi hlavnými aktivitami aj výučba a prezentácia prvej pomoci, získavanie a oceňovanie darcov krvi, a príprava humanitárnej jednotky..
Viac informácií na: http://bratislava.redcross.sk
Podporuje:
9 podporovateľov
Podporili ste už:
81.38 €
Zaradené v kategórii
Späť