product

Strom života Bratislava Jelenia 7

Strom života je environmentálna, mimovládna organizácia s viac ako 35 ročnou históriou. Našou misou je kvalitatívne zlepšovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a pomoc mladým ľuďom rásť. Pre materské a základné školy preto pripravujeme celoročné projekty v oblasti environmentálnej výchovy, kultúrneho dedičstva a zdravého životného štýlu. Pre deti a mládež navyše organizujeme pravidelné workshopy a súťaže (vrátane dvoch súťaží pre talentovanú mládež) a vydávame 2 elektronické časopisy. Pre učiteľov pripravujeme námety na aktivity, metodické listy, semináre, vzdelávacie mobility a každoročne envirokonferenciu. Pomôžte nám udržať tieto aktivity pri živote, pomôžte nám rozvíjať sa.
Viac informácií na: www.stromzivota.sk
Podporuje:
10 podporovateľov
Podporili ste už:
112.14 €
Zaradené v kategórii
Späť