product

eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí Bratislava Miletičova 7

eRko je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách. Program eRka zabezpečujú vyškolení dobrovoľníci. Cieľom eRka je pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú.
Viac informácií na: www.erko.sk
Podporuje:
66 podporovateľov
Podporili ste už:
801.12 €
Zaradené v kategórii
Späť