product

Nadácia Ekopolis Banská Bystrica Komenského 21

V Nadácii Ekopolis nám ide o to, aby Slovensko bolo krajinou, kde tvorivosť, vôľa pomáhať, ale aj schopnosť rešpektovať rôznosť sú pre ľudí dôležitými a prirodzenými hodnotami. Záleží nám na tom, v akej spoločnosti žijeme a či v nej zodpovednosť a poctivosť voči sebe samým, voči svojim komunitám, aj voči životnému prostrediu a prírode má svoje samozrejmé miesto. Máme 25-ročné skúsenosti so spravovaním grantových programov, ktoré sú zamerané na demokratizáciu občianskej spoločnosti a environmentálnu udržateľnosť. Od roku 1991 sme tak finančne podporili spolu už 3 027 projektov mimovládnych organizácií, samospráv, občianskych iniciatív v sume 19,2 mil. eur.
Viac informácií na: www.ekopolis.sk
Podporuje:
2 podporovateľov
Podporili ste už:
39.39 €
Zaradené v kategórii
Späť