product

Liga proti rakovine SR Bratislava Brestová 6

Liga proti rakovine (LPR) je charitatívna organizácia so zameraním na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám bez ohľadu na vek a onkologickú diagnózu. LPR vznikla z potreby realizovať a podporovať projekty zamerané na výskum, liečbu, prevenciu a edukáciu v oblasti nádorových ochorení na Slovensku. Poslaním LPR je realizovať programy v oblasti predchádzania nádorovým ochoreniam, včasného diagnostikovania, podpory účinnej liečby, starostlivosti o postihnutých, zmiernenia utrpenia a zníženia úmrtnosti na túto zákernú chorobu
Viac informácií na: www.lpr.sk
Podporuje:
170 podporovateľov
Podporili ste už:
521.25 €
Zaradené v kategórii
Späť