product

AMAVET n.o. Bratislava Hagarova 4

AMAVET od roku 1990 pôsobí na Slovensku ako nezisková organizácia – občianske združenie, ktoré vytvára podmienky pre nádejných mladých vedcov. Cieľom organizácie je napĺňať predstavy žiakom i študentom, ale aj pedagógom či rodičom a spolu s nimi viesť mládež k zmysluplnému tráveniu voľného času či už organizovaním podujatí na sekretariáte v Bratislave alebo prostredníctvom klubov, nachádzajúcich sa na celom území Slovenska.
Viac informácií na: www.amavet.sk
Podporuje:
0 podporovateľov
Podporili ste už:
0.00 €
Zaradené v kategórii
Späť