product
Venujeme sa popularizácii modernej gymnastiky na Východnom Slovensku.
product
Naša organizácia zakladá prvý krát žiacke mužstvo v kategórii U11.
product
Projekt sa zameriava na podporu športu a pohybových aktivít s cieľom vytiahnuť deti “von”. Jeho hlavným zameraním sú pohybové aktivity formou lyžovania ...
product
Podpora a rozvíjanie športovej, kultúrnej činnosti, skrášľovanie a rozvoj KÚ Nižná Šebastová, vydávanie publikácií, tlačovín a propagačných materiálov, organizovanie kultúrnych, športových benefičných akcií. Vytvoriť…
product
Sme Kynologický klub zameraný na socializáciu a výcvik psov podľa národného a medzinárodného skúšobného poriadku. Snažíme sa zaujať mladých ľudí a priviesť ...
product
Sme združenie občanov/nadšencov pre futsal. Naším cieľom je pritiahnuť k športovaniu čo najväčší počet detí a mládeže. Chceme byť lepšou alternatívou pre nich..
product
Občianske združenie TREE - klub mladých vzniklo v októbri 2014 a naším cieľom je: organizovať a podporovať vzdelávacie, kultúrne, duchovné, pracovné, telovýchovné a športové akcie pre deti a mládež; podporovať umeleckú…
product
Športová škola karate patrí medzi najúspešnejšie mládežnícke karate kluby na Slovensku! V sezóne 2015/2016 žiaci zvíťazili v celkovom hodnotení klubov na všetkých mládežníckych Slovenských pohároch a Majstrovstvách…
product
Naša organizácia sa venuje všestrannému rozvoju detí a mládeže v športovej a vzdelávacej oblasti. Naším cieľom je byť jedinečnými partnermi na ceste za ...
product
Sme gréckokatolícke bohoslovecké formačné centrum na výchovu budúcich kňazov a chceli by sme im to aj spestriť nejakou kultúrnou alebo športovou aktivitou. Aktu
product
Sme partia nadšencov, ktorá sa snaží rozvíjať discgolf a iné netradičné športy na Slovensku. Organizujeme tiež rôzne kultúrno-spoločenské a športové podujatia p
product
Hlavným poslaním OZ Dukelskí vlci je rozvíjať a reprezentovať šport - airsoft v regióne a jeho okolí, organizovanie airsoftových akcií , šírenie osvety o vzniku, podstate i pravidlách airsoftu a zaujímať sa o dianie v…
product
Naším cieľom je propagácia cyklistiky a cykloturistiky pre všetky vekové skupiny v regióne. OZ MAS Galanta sa zameriava na propagáciu zdravej a ekologickej formy dopravy, zdravého životného štýlu, podporu a rozvoj…
product
Softballový klub SK Trnava Panthers pôsobí v Trnave od roku 1987. V roku 2016 naše ženské družstvo oslávilo svoje výročie 25 rokov účinkovania v európskom..
product
Hlavným cieľom je podporovať športy ako je skateboarding, Freestyle BMX, snowboarding, atď. skrátka všetko čo je iné, adrenalínové. Budujeme pre tieto športy nové areály, prípadne rekonštruujeme staré areály a…
product
Karate klub ŠŠK Bratislava je občianske združenie, ktoré sa aktívne venuje športovej príprave detí, žiakov, mládeže ale aj dospelých.