product
Venujeme sa popularizácii modernej gymnastiky na Východnom Slovensku.
product
Naša organizácia zakladá prvý krát žiacke mužstvo v kategórii U11.
product
Projekt sa zameriava na podporu športu a pohybových aktivít s cieľom vytiahnuť deti “von”. Jeho hlavným zameraním sú pohybové aktivity formou lyžovania ...
product
Podpora a rozvíjanie športovej, kultúrnej činnosti, skrášľovanie a rozvoj KÚ Nižná Šebastová, vydávanie publikácií, tlačovín a propagačných materiálov, organizovanie kultúrnych, športových benefičných akcií. Vytvoriť…
product
Sme Kynologický klub zameraný na socializáciu a výcvik psov podľa národného a medzinárodného skúšobného poriadku. Snažíme sa zaujať mladých ľudí a priviesť ...
product
Sme združenie občanov/nadšencov pre futsal. Naším cieľom je pritiahnuť k športovaniu čo najväčší počet detí a mládeže. Chceme byť lepšou alternatívou pre nich..
product
Občianske združenie TREE - klub mladých vzniklo v októbri 2014 a naším cieľom je: organizovať a podporovať vzdelávacie, kultúrne, duchovné, pracovné, telovýchovné a športové akcie pre deti a mládež; podporovať umeleckú…
product
Športová škola karate patrí medzi najúspešnejšie mládežnícke karate kluby na Slovensku! V sezóne 2015/2016 žiaci zvíťazili v celkovom hodnotení klubov na všetkých mládežníckych Slovenských pohároch a Majstrovstvách…
product
Sme partia nadšencov, ktorá sa snaží rozvíjať discgolf a iné netradičné športy na Slovensku. Organizujeme tiež rôzne kultúrno-spoločenské a športové podujatia p
product
Sme gréckokatolícke bohoslovecké formačné centrum na výchovu budúcich kňazov a chceli by sme im to aj spestriť nejakou kultúrnou alebo športovou aktivitou. Aktu
product
Hlavným poslaním OZ Dukelskí vlci je rozvíjať a reprezentovať šport - airsoft v regióne a jeho okolí, organizovanie airsoftových akcií , šírenie osvety o vzniku, podstate i pravidlách airsoftu a zaujímať sa o dianie v…
product
Softballový klub SK Trnava Panthers pôsobí v Trnave od roku 1987. V roku 2016 naše ženské družstvo oslávilo svoje výročie 25 rokov účinkovania v európskom..
product
Naším cieľom je propagácia cyklistiky a cykloturistiky pre všetky vekové skupiny v regióne. OZ MAS Galanta sa zameriava na propagáciu zdravej a ekologickej formy dopravy, zdravého životného štýlu, podporu a rozvoj…
product
Hlavným cieľom je podporovať športy ako je skateboarding, Freestyle BMX, snowboarding, atď. skrátka všetko čo je iné, adrenalínové. Budujeme pre tieto športy nové areály, prípadne rekonštruujeme staré areály a…
product
Karate klub ŠŠK Bratislava je občianske združenie, ktoré sa aktívne venuje športovej príprave detí, žiakov, mládeže ale aj dospelých.
product
Naša organizácia sa venuje všestrannému rozvoju detí a mládeže v športovej a vzdelávacej oblasti. Naším cieľom je byť jedinečnými partnermi na ceste za ...
product
OZ ktoré podporuje športovú aktivitu deti a mládeže v modernej gymnastike.Projekt - klub moderných gymnastiek chce zlepšiť vybavenie na tréning ...
product
Trvalo udržateľný rozvoj vinohradníctva a vinárstva v regióne Dolnej Nitry a vinárska cykloturistika v regióne.
product
Športový klub - motocross/enduro Motivujeme mládež k športu. Napomáhame pri tréningových procesoch. Organizujeme rôzne podujatia.
product
Klub vodného lyžovania TRIXEN sa zaoberá športovou výchovou detí a mládeže vo vodnom lyžovaní a wakeboardingu. Naši zverenci patria vo svojich kategóriách ku svetovej špičke. Všetky získané prostriedky putujú na…
product
WRESTLING CLUB SLOVAKIA je občianske združenie, ktorého hlavnou činnosťou je vytváranie priestoru pre aktívnu podporu športovej činnosti osobitne zameranej na zápasenie.
product
Zámerom projektu "Príď medzi nás – vyskúšaj si baseball" je zmysluplné využívanie voľného času a skvalitnenie športového vyžitia detí a mládeže v Trnave a okolí
product
Cieľom združenia je propagácia plážového volejbalu ako športu pre všetkých. Zvláštnu pozornosť venuje združenie športovo talentovanej mládeži a jej ďalšiemu rozvoju nielen plážovým volejbalom, ale tiež inými aktivitami.…
product
Toto združenie vzniklo na pomoc koníkom a ich majiteľom lepšie porozumieť nielen fyzickým potrebám koní, ale aj citovým a duševným. Chceme ukázať deťom možnosti spoločenského využitia koňa ako spoločníka hravou ale i…
product
Našim cieľom je podporiť záujem dievčat o modernú gymnastiku. Zaujať dievčatá olympijským športom, ktorý okrem iného prináša správne držanie tela, ladnosť pohybu, estetické cítenie, ohybnosť a ženskosť. Prilákať…
product
Amatérsky futbalový klub, ktorý má tri družstvá a to žiaci, dorast a muži. Projekt - Autom.závlaha futb.ihriska
product
OZ Športový klub Ferčekovce vzniklo v roku 2012 s cieľom zatraktívniť šport u detí a mládeže a rozvíjať medziľudské vzťahy medzi obyvateľmi mesta Spišská Nová Ves. Ciele: Organizovanie športových podujatí; Podpora…
product
Našim cieľom je vybudovať kvalitný program športovej prípravy deti v predškolskom veku.
product
Sme tanečný klub DANCE CLUB ČADCA pod Občianskym združením SPORTteam Čadca. Zaoberáme sa výučbou spoločenských tancov pre mladšiu, strednú a staršiu vekovú ...
product
OZ Cyklistická Detská Tour organizuje Detskú tour Petra Sagana a to už od roku 2014. Cyklistická súťaž je nekomerčná a zúčastniť sa môžu deti od 2 rokov do 14 rokov (odrážadlá, horské bicykle).. Súťaž sa organizuje…
product
Organizačné zabezpečenie a usporiadanie športových podujatí a rekreačných činností zameraných ochranu zdravia a duševnej zdatnosti a športovej výkonnosti.
product
1. Šachový klub Košice je združenie podporujúce a organizujúce šachový život svojich členov a iných záujemcov. Klubové družstvá pravidelne súťažia v slovenských šachových ligách, klub organizuje pravidelné tréningy,…