product
Venujeme sa popularizácii modernej gymnastiky na Východnom Slovensku.
product
Naša organizácia zakladá prvý krát žiacke mužstvo v kategórii U11.
product
Projekt sa zameriava na podporu športu a pohybových aktivít s cieľom vytiahnuť deti “von”. Jeho hlavným zameraním sú pohybové aktivity formou lyžovania ...
product
Podpora a rozvíjanie športovej, kultúrnej činnosti, skrášľovanie a rozvoj KÚ Nižná Šebastová, vydávanie publikácií, tlačovín a propagačných materiálov, organizovanie kultúrnych, športových benefičných akcií. Vytvoriť…
product
Sme Kynologický klub zameraný na socializáciu a výcvik psov podľa národného a medzinárodného skúšobného poriadku. Snažíme sa zaujať mladých ľudí a priviesť ...
product
Sme združenie občanov/nadšencov pre futsal. Naším cieľom je pritiahnuť k športovaniu čo najväčší počet detí a mládeže. Chceme byť lepšou alternatívou pre nich..
product
Občianske združenie TREE - klub mladých vzniklo v októbri 2014 a naším cieľom je: organizovať a podporovať vzdelávacie, kultúrne, duchovné, pracovné, telovýchovné a športové akcie pre deti a mládež; podporovať umeleckú…
product
Športová škola karate patrí medzi najúspešnejšie mládežnícke karate kluby na Slovensku! V sezóne 2015/2016 žiaci zvíťazili v celkovom hodnotení klubov na všetkých mládežníckych Slovenských pohároch a Majstrovstvách…