product
V roku 2016 sme začali budovať centrum pre výcvik záchranárskych psov v Rohožníku. ..
product
Občianske združenie na záchranu psov plemena bulterier, miniatúrny bulteriér a pre ich krížencov.
product
CCES má vytvorený klub zaoberajúci sa záchranárskou kynológiou. Po absolvovaní kurzu sa psovod môže stať členom klubu. Sme členom IRO . Usporadúvame pre deti ..
product
Cesta za domovom je občianskym združením založeným v roku 2014 s jediným a jednoduchým zámerom – pomoc opusteným, týraným a nechceným zvieratám. Ako skupina...
product
Občianske združenie Dog Azyl sme založili už v roku 2010 ako reakciu na nepriaznivý a stále sa zvyšujúci počet nechcených, týraných a človekom vyhodených psov. Dlhé dva roky sme aktívne hľadali vhodný pozemok, na ktorom…
product
Hlavné činnosti klubu: praktická realizácia canisterapie; propagovanie canisterapie na Slovensku aj v zahraničí, spolupráca s organizáciami podobného zamerania; organizovanie akreditovaného vzdelávacieho programu…
product
OZ Farma života háji a bojuje za práva všetkých zvierat, venuje pozornosť týraniu a zanedbávaniu zvierat každého druhu. Cieľom Farmy života je informovanie spoločnosti o momentálnej situácii ochrany zvierat a prírody v…
product
OZ Horský Ranč je ekologická a enviromentálna organizácia na ochranu prírody a ochranu zvierat pred utrpením, stresom a týraním. Poskytuje azyl pre kone, ...
product
Humánny pokrok je združením pre rozvoj ľudskosti a udržateľnosti. Sme hlasom zvierat a presadzujeme udržateľné riešenia, ktoré dokážu nasýtiť planétu.
product
Praktická a teoretická výučba jazdy na koni spojená so získavaním vedomostí a zručností pri starostlivosti aj o iné zvieratá (ovce, kozy, somáre) a návykmi pre harmóniu medzi ľuďmi a prírodou. Združujeme priateľov a…
product
Základom jazdeckého klubu je práca s deťmi a mládežou od základov, cez rekreačné jazdenie až po úroveň športového jazdenia. V rámci jazdeckej školy ponúkame samostatné lekcie pre širokú verejnosť ako aj jazdecké kurzy…
product
Sme jazdecký klub v ktorom ponúkame jazdenie pre deti, mládež aj dospelých, členstvo v klube, osadanie mladých koní a aj ustajnenie pre kone.
product
Toto združenie vzniklo na pomoc koníkom a ich majiteľom lepšie porozumieť nielen fyzickým potrebám koní, ale aj citovým a duševným. Chceme ukázať deťom možnosti spoločenského využitia koňa ako spoločníka hravou ale i…
product
Košická KZB je dobrovoľné, neziskové, záujmové združenie chovateľov, cvičiteľov vlastníkov a milovníkov psov rôznych plemien, ktorí sa venujú ich výcviku pre záchranu ľudského života. Poslaním KEKZB je za pomoci svojich…
product
KS Nová Baňa funguje už od roku 2003 a už niekoľko rokov sa o psíkov starajú dobrovoľníčky.
product
Naša KS Vranov funguje už od 01.01.2007 pod OZ Spoločnosť vzájomnej pomoci ľudí a psov vo Vranove nad Topľou. Sme dobrovoľníci, ktorí sa starajú o psíkov v núdzi, pomáhame im a hľadáme nové domovy. Ak sa niektorému zo…
product
Cieľom našej organizácie je podporovať záujem o kynológiu, šíriť povedomie o problematike a nutnosti výcviku psov, zachraňovať a pomáhať túlavým a opusteným ...
product
Výcviková škola DOGGIE® v spolupráci s výcvikármi psov vznikla s cieľom výcviku poslušnosti mestských psov už od šteniatka. Výcvikári s bohatou praxou kvalitne pripravia Vášho psíka do života v byte, alebo v záhrade.…
product
Sme partia mladých ľudí, milujeme zvieratá a baví nás s nim pracovať. To je to, čo nás spája. Venujeme sa výcviku psov podľa národného aj medzinárodného........
product
“Mačací raj” je názov súkromného depozitu pre mačičky. Reálne fungujeme od 4.1.2011 ale až od 16.12.2011 sme sa pretransformovali na Občianske združenie. Našim hlavným cieľom je pomáhať mačičkám v núdzi, kde nás v…
product
OZ Mačka vo vreci vzniklo nakoľko sama zakladateľka nezvládala poskytnúť pomoc všetkým mačičkám, ktoré to potrebujú. S pomocou mnohých dobrých ľudí a vďaka ich podpore mohlo časom vzniknúť toto občianske združenie.…
product
Mačky Brezno SOS vzniklo na dobrovolníckej báze na pomoc mačkám v núdzi. V domácich depozitoch sa mačky liečia, socializujú a následne si hľadajú domov.
product
Sme občianske združenie – Mačky Zvolen – dobrovoľníci, ktorí svoj voľný čas a financie venujú pomoci mačkám hlavne pouličným vo Zvolene a okolí. Cieľom ...
product
Občianske združenie MAJME SRDCE vzniklo 23.10.2009 ako prirodzené vyústenie našich predchádzajúcich niekoľkoročných aktivít zameraných na pomoc túlavým a týraným zvieratám. Naším cieľom je pomáhať psom a mačkám v núdzi,…
product
Naša Malá farma sa nachádza v tesnej blízkosti Košíc. Okrem našich chovných a registrovaných kôz, sa staráme aj o ďalších štvornohých zverencov, ktorí sa vďaka nezodpovednosti a nezáujmu majiteľov stali nechcenými. Ich…
product
MKK Hron je záujmová organizácia združujúca na dobrovoľnom základe záujemcov o kynológiu, zameraná na výcvik a chov všetkých plemien psov.
product
Socializácia, výchova a výcvik psov s cieľom podporiť mládež k vybudovaniu vzťahu ku kynológii a k športu ako celku.
product
Mladí pre Považskú (ďalej len MPP) je politicky nezávislé združenie mladých ľudí založené v roku 2011. Sme organizácia, ktorá sa riadi mottom „Naše životy sa menia vďaka ľuďom, ktorých stretávame a vďaka príležitostiam,…
product
Občianske združenie Mops v núdzi,o.z. vzniklo ako vyústenie snahy pomôcť mopsom a ich príbuzným, ktorí sa ocitli v núdzi.
product
Občianske združenie MURKOTEL, humanitárne a charitatívne združenie. Finančne prispieť a zároveň pomocť iným organizaciam.
product
V Nadácii Ekopolis nám ide o to, aby Slovensko bolo krajinou, kde tvorivosť, vôľa pomáhať, ale aj schopnosť rešpektovať rôznosť sú pre ľudí dôležitými a prirodzenými hodnotami. Záleží nám na tom, v akej spoločnosti…