product
OZ 500 pracuje na výnimočnom diele, ktoré je možné dokončiť len v rokoch 2010 až 2016. Dovoľujem si Vás požiadať o podporu diela 500/PO STOPÁCH MAJSTRA PAVLA a ďalších aktivít, ktoré vyvrcholia v roku 2017 500.výročím…
product
A4 – priestor súčasnej kultúry je multifunkčné, nezávislé a neziskové kultúrne centrum v centre Bratislavy. Zameriavame sa na tvorbu, prezentáciu a vzdelávanie v aktuálnych prejavoch súčasnej kultúry.
product
ACADEMIA UNIVERSUM je unikátny koncept, s cieľom systematicky rozvíjať rovnako fyzickú, mentálnu a sociálnu stránku človeka prostredníctvom kultúry, športu, umenia a vzdelania. AU sa snaží odbúrať stereotypné predstavy…
product
OZ AKURAD organizuje činnosti na zachovávanie kultúrneho bohatstva Kuneradu a Rajeckej doliny.
product
ALL FOR ART (ATF) je spoločnosť združujúca občanov Slovenskej republiky – umelcov (hudobníkov, výtvarníkov, tanečníkov, hercov, fotografov, filmárov, sochárov, umeleckých drevárov, autorov či akékoľvek osoby staršie ako…
product
ars_litera vznikla v roku 2006, odkedy realizuje literárnu cenu Anasoft litera a literárny festival Anasoft litera fest. Anasoft litera je najlepšie ohodnotená slovenská literárna cena za pôvodnú prózu vydanú v…
product
OZ Apropo Gitara je nepolitické združenie profesionálov a priateľov klasickej gitary, pôsobiace v Nitre. Hlavným cieľom je poskytnúť podporu a motiváciu žiakom a študentom venujúcim sa štúdiu gitary na základnej…
product
Organizovane kultúrnych a spoločenských akcii, reklamná a charitatívna činnosť, voľnočasové aktivity.
product
Výtvarné umenie, najmä fotografie a filmu. Systematicky vytvárame podmienky na všestranný rozvoj osobnosti a talentu detí vo veku od 7 do 1
product
Bábkové divadla na Rázcestí je umelecká a kultúrna ustanovizeň, založená v roku 1960. Jej hlavnou činnosťou je tvorba divadelných inscenácií a organizovanie predstavení pre deti všetkých vekových kategórií, mládež a…
product
Bratislavský okrášľovací spolok je občianske združenie obyvateľov a priateľov Bratislavy, ktoré zachováva historické hodnoty mesta aj organizáciou neziskových kultúrnych podujatí.
product
BRENCU Branč Mlynská zem 501
9 podporovateľov
Organizácia vznikla na podporu zmiešaného zboru Fidelitas z Branca a tiež na činnosť spojenú s odkrývaním minulosti obce.
product
Projekt zameraný na zbližovanie detí a mládeže s odlišným sociálnym zázemím a inakosťou ako takou. Prostredníctvom bubnovania chceme mazať hranice a rozdiely..
product
Obnova delostreleckých kaverien z doby prvej svetovej vojny a ich prezentácia verejnosti.
product
Poslaním zboru je šírenie zborového umenia na súťažiach, festivaloch, koncertných vystúpeniach doma i v zahraničí, realizácia vianočných koncertov a organizovanie medzinárodných festivalov zborového spevu v Senici,…
product
Cieľom neziskovej organizácie Čerstvé Ovocie je podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej i celoslovenskej úrovni v oblasti vzdelávania a kultúrno-spoločenskej činnosti. Sme skupina kamarátov, ktorí chcú prezentovať…
product
Ženský komorný spevácky zbor CHORUS SERAPHICUS je občianske združenie, ktoré sa vo voľnom čase zaoberá šírením duchovnej kultúry. Jeho hlavným ťažiskom repertoáru je renesančná chrámová polyfónia. Okrem nej interpretuje…
product
Združenie profesionálnych umelcov a priaznivcov divadelného umenia. Produkcia divadelných predstavení a divadelnej talk show BEZ OPONY, vrámci ktorej hostiteľ herec Jakub Abrahám od roku 2012 divákom bližšie…
product
Oblasťou pôsobenia občianskeho združenia DFS je podpora mnohostranného rozvoja detí a mládeže v mimoškolských a voľnočasových aktivitách. Poslaním združenia je zachovávanie kultúrnych hodnôt, podpora a rozvoj kultúry a…
product
Súbor vznikol s cieľom, aby sa prostredníctvom detí šírili a v povedomí súčasníkov uchovávali ľudové zvyky a tradície nášho regiónu Zemplín, ale aj folklórne prvky iných oblastí Slovenska. DFS navštevuje 6O detí vo veku…
product
Detský folklórny súbor CIFROŠKO pôsobí pri ZŠ Sídlisko II 1336 vo Vranove nad Topľou. Kolektív bol založený v roku 2003 a účinkuje v ňom takmer 250 detí vo veku od 6 do 15 rokov. Jeho hlavným cieľom je uchovávanie…
product
Občianske združenie zameriavajúce na výchovu mladej generácie k úcte, k ľudovým tradíciám, spevu a tancu.
product
Popri súbore dospelých si v obci Starý Tekov úspešne počína aj Detský folklórny súbor Tekovanček. Súbor začal svoju činnosť v roku 1972 a od roku 1988 začal detský súbor pracovať pravidelne a od tohto roku má názov…
product
Súbor pôsobí na slovenskej amatérskej divadelnej scéne od roku 1955. Rozhodujúci obrat v jeho činnosti nastal v roku 1986, keď so súborom začal spolupracovať ..
product
Sme skupina mladých amatérskych hercov. Naše prvé kroky sú späté s novo vytvoreným Centrom voľného času, ktoré bolo založené v roku 2011 obcou Drahovce pod vedením starostu Ing. Juraja Kleina a Blanky Kollárovej. Ako…
product
DIVADLO KOMÉDIE – sa orientuje výlučne na uvádzanie súčasných divadelných hier v žánri komédie. Teda toho žánru, ktorý je u divákov neobyčajne žiadaný ...
product
Divadlo MOMOLAND z Košíc pripravuje kultúrno-sociálny projekt - divadelné predstavenie, kde sa na oboch stranách stretnú deti.
product
Divadlo Pôtoň vzniklo v roku 2000 a od roku 2008 sídli v Bátovciach. V rámci projektu Centrum umenia a kreativity sa divadlo snaží zvyšovať kvalitu ...
product
Divadlo SkRAT vzniklo v roku 2000 ako občianska iniciatíva. Hlavnou aktivitou SkRATu je tvorba a prezentácia autorských divadelných inscenácií, ktoré prevažne vznikajú kolektívnou autorskou tvorbou a formujú kritické…
product
Občianske združenie DIVADLO ŠTEFANA KVIETIKA je neziskovou organizáciou, ktorá vznikla 19.2.2010 Pozostáva z profesionálnych aj amatérskych hercov, režisérov...
product
Podporte vznik novej inscenácie mladých tvorcov o súčasnom svete, ktorý je ... Súčasný text hry súčasného poľského dramatika Radoslawa Pacocha, tRIP, je ...
product
Divadlo Zelienka je ochotnícke divadlo pôsobiace vo Zvolene. Naším patrónom je Ľudo Zelienka, spisovateľ, redaktor, rozprávač, po ktorom sme aj pomenovaný.