product
Celý výťažok pôjde do Expedičného fondu, z ktorého podporujeme slovenské cestovateľské expedície do zahraničia.
product
Košická detská historická železnica je jednokoľajná úzkorozchodná železnica s rozchodom koľaje 1000 mm a dĺžkou 4,2 km nachádzajúca sa v Čermeľskom údolí pri Košiciach. Existuje od roku 1955, pričom pravidelne premáva…
product
Súbor vznikol s cieľom, aby sa prostredníctvom detí šírili a v povedomí súčasníkov uchovávali ľudové zvyky a tradície nášho regiónu Zemplín, ale aj folklórne prvky iných oblastí Slovenska. DFS navštevuje 6O detí vo veku…
product
A4 – priestor súčasnej kultúry je multifunkčné, nezávislé a neziskové kultúrne centrum v centre Bratislavy. Zameriavame sa na tvorbu, prezentáciu a vzdelávanie v aktuálnych prejavoch súčasnej kultúry.
product
Sme skupina mladých ľudí, ktorí sa snažíme dosiahnuť to, aby naše mesto viac kultúrne žilo. Chceme oživiť zabudnuté piesne, tance, zvyky a časti ľudového odevu
product
OZ AKURAD organizuje činnosti na zachovávanie kultúrneho bohatstva Kuneradu a Rajeckej doliny.
product
HRTN o.z. sa snaží rozvíjať všetky sféry spoločenského života v našej obci Hruštín.
product
Divadlo MOMOLAND z Košíc pripravuje kultúrno-sociálny projekt - divadelné predstavenie, kde sa na oboch stranách stretnú deti.
product
OZ 500 pracuje na výnimočnom diele, ktoré je možné dokončiť len v rokoch 2010 až 2016. Dovoľujem si Vás požiadať o podporu diela 500/PO STOPÁCH MAJSTRA PAVLA a ďalších aktivít, ktoré vyvrcholia v roku 2017 500.výročím…
product
Divadlo Pôtoň vzniklo v roku 2000 a od roku 2008 sídli v Bátovciach. V rámci projektu Centrum umenia a kreativity sa divadlo snaží zvyšovať kvalitu ...
product
Cieľom je výchova charakterných, všestranných, ale celistvých ľudí, ktorí môžu získané vedomosti a rozvinuté schopnosti uplatniť vo všetkých oblastiach života.
product
Popri súbore dospelých si v obci Starý Tekov úspešne počína aj Detský folklórny súbor Tekovanček. Súbor začal svoju činnosť v roku 1972 a od roku 1988 začal detský súbor pracovať pravidelne a od tohto roku má názov…
product
Základným cieľom všetkých aktivít občianskeho združenia Slavica je iniciovať a podporovať trvalé, pozitívne zmeny v oblasti kultúrnej, životného prostredia,..
product
Základná škola s interaktívnymi triedami so zameraním na informatiku a matematiku. Školský vzdelávací program s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka, ...
product
Rocková maturita, je nosným produktom Slovenského hudobného fóra, o. z. a v súčasnosti je po dvoch svojich ročníkoch najväčšou a najzaujímavejšou súťažou pop ..
product
Projekt Beat-Rock-Battle je tanečná súťaž zameraná na odrody STREET DANCE-ových tanečných štýlov. Akcia podporuje najmä deti a mládež v oblasti tancovania, ...
product
Zachraňujeme knihy pred ich vyhodením a posúvame ich zadarmo ďalším čitateľom na unikátne knižné miesta.
product
Skupina mladých ľudí, ktrorý organizujú tábory pre deti v školskom veku.
product
Občianske združenie KOSTOLISKO OZ vzniklo s úmyslom opravovať, zachovávať a rozvíjať hmotné i nehmotné kultúrne a historické dedičstvo. Spoznávajme a vážme si prácu našich predkov!
product
Bratislavský okrášľovací spolok je občianske združenie obyvateľov a priateľov Bratislavy, ktoré zachováva historické hodnoty mesta aj organizáciou neziskových kultúrnych podujatí.
product
Rozmarija je šarišský názov pre Rozmarín lekársky vždy zelený poloker. Tak ako Rozmarija je večne zelená, voňavá a výnimočná pre rôzne príležitosti, ...
product
Našim zámerom je spájať ľudí, ktorí majú vzťah k umeniu, kreativite a tvorivému sebavyjadreniu. Ciele - organizácia umeleckých a tvorivých dielní, ...
product
OZ Apropo Gitara je nepolitické združenie profesionálov a priateľov klasickej gitary, pôsobiace v Nitre. Hlavným cieľom je poskytnúť podporu a motiváciu žiakom a študentom venujúcim sa štúdiu gitary na základnej…
product
Detský folklórny súbor RADOSŤ pôsobí v meste Banská Bystrica a je najstarším detským súborom v meste.
product
Nadácia ART.EAST bola založená v roku 1998. Jej zriaďovateľom je Andrej Smolák. Cieľom nadácie je podpora vzniku umeleckých diel, organizovanie výstav, tvorivých sympózií, výtvarných plenérov, organizovanie vzdelávacej…
product
Slovenské lyžiarske múzeum sa nachádza v obci Podkonice neďaleko Banskej Bystrice. Bolo zriadené a vybudované nielen pre reprezentáciu a zviditeľnenie obce Podkonice, ale hlavne pre rozvoj vidieckeho turizmu. Dáva…
product
Cieľom združenia je podpora a rozvíjanie aktivít zameraných na výchovu, vzdelávanie a rozvoj telesnej kultúry detí a mládeže na miestnej i celoštátnej úrovni. Svoje aktivity vytvárame hlavne pre deti, mládež a ich…
product
OZ, ktoré je zriaďovateľom DS LUNETRDLO Lupčianske netradičné divadlo - mládežnícke a dospelácke divadlo a MINETRDLO - Mininetradičné divadlo - detský divadelný súbor, ktorý zastrešuje žiakov Ldo SZUS RKK.. Pripravujeme…
product
Hlavným výstupom projektu bude inscenácia Vegánska apokalypsa. Cieľom projektu je podať výpoveď o súčasnej generácii, ktorá je ľahko ovplyvniteľná médiami, ...
product
Kde bolo, tam bolo, kedysi dávno sa dvaja mladí ľudia (Majo Fusko a Johny Rybár) rozhodli, že by bolo perfektné, keby existovala v Rajci gospelová kapela ...
product
Sme komorné, ochotnícke s divadlo v Košiciach.
product
Bábkové divadla na Rázcestí je umelecká a kultúrna ustanovizeň, založená v roku 1960. Jej hlavnou činnosťou je tvorba divadelných inscenácií a organizovanie predstavení pre deti všetkých vekových kategórií, mládež a…