product
Celý výťažok pôjde do Expedičného fondu, z ktorého podporujeme slovenské cestovateľské expedície do zahraničia.
product
Košická detská historická železnica je jednokoľajná úzkorozchodná železnica s rozchodom koľaje 1000 mm a dĺžkou 4,2 km nachádzajúca sa v Čermeľskom údolí pri Košiciach. Existuje od roku 1955, pričom pravidelne premáva…
product
Súbor vznikol s cieľom, aby sa prostredníctvom detí šírili a v povedomí súčasníkov uchovávali ľudové zvyky a tradície nášho regiónu Zemplín, ale aj folklórne prvky iných oblastí Slovenska. DFS navštevuje 6O detí vo veku…
product
A4 – priestor súčasnej kultúry je multifunkčné, nezávislé a neziskové kultúrne centrum v centre Bratislavy. Zameriavame sa na tvorbu, prezentáciu a vzdelávanie v aktuálnych prejavoch súčasnej kultúry.
product
Sme skupina mladých ľudí, ktorí sa snažíme dosiahnuť to, aby naše mesto viac kultúrne žilo. Chceme oživiť zabudnuté piesne, tance, zvyky a časti ľudového odevu
product
OZ AKURAD organizuje činnosti na zachovávanie kultúrneho bohatstva Kuneradu a Rajeckej doliny.
product
Divadlo MOMOLAND z Košíc pripravuje kultúrno-sociálny projekt - divadelné predstavenie, kde sa na oboch stranách stretnú deti.
product
HRTN o.z. sa snaží rozvíjať všetky sféry spoločenského života v našej obci Hruštín.
product
OZ 500 pracuje na výnimočnom diele, ktoré je možné dokončiť len v rokoch 2010 až 2016. Dovoľujem si Vás požiadať o podporu diela 500/PO STOPÁCH MAJSTRA PAVLA a ďalších aktivít, ktoré vyvrcholia v roku 2017 500.výročím…
product
Cieľom je výchova charakterných, všestranných, ale celistvých ľudí, ktorí môžu získané vedomosti a rozvinuté schopnosti uplatniť vo všetkých oblastiach života.
product
Divadlo Pôtoň vzniklo v roku 2000 a od roku 2008 sídli v Bátovciach. V rámci projektu Centrum umenia a kreativity sa divadlo snaží zvyšovať kvalitu ...
product
Popri súbore dospelých si v obci Starý Tekov úspešne počína aj Detský folklórny súbor Tekovanček. Súbor začal svoju činnosť v roku 1972 a od roku 1988 začal detský súbor pracovať pravidelne a od tohto roku má názov…
product
Základná škola s interaktívnymi triedami so zameraním na informatiku a matematiku. Školský vzdelávací program s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka, ...
product
Základným cieľom všetkých aktivít občianskeho združenia Slavica je iniciovať a podporovať trvalé, pozitívne zmeny v oblasti kultúrnej, životného prostredia,..
product
Rocková maturita, je nosným produktom Slovenského hudobného fóra, o. z. a v súčasnosti je po dvoch svojich ročníkoch najväčšou a najzaujímavejšou súťažou pop ..
product
Projekt Beat-Rock-Battle je tanečná súťaž zameraná na odrody STREET DANCE-ových tanečných štýlov. Akcia podporuje najmä deti a mládež v oblasti tancovania, ...
product
Zachraňujeme knihy pred ich vyhodením a posúvame ich zadarmo ďalším čitateľom na unikátne knižné miesta.
product
Skupina mladých ľudí, ktrorý organizujú tábory pre deti v školskom veku.
product
Občianske združenie KOSTOLISKO OZ vzniklo s úmyslom opravovať, zachovávať a rozvíjať hmotné i nehmotné kultúrne a historické dedičstvo. Spoznávajme a vážme si prácu našich predkov!
product
Rozmarija je šarišský názov pre Rozmarín lekársky vždy zelený poloker. Tak ako Rozmarija je večne zelená, voňavá a výnimočná pre rôzne príležitosti, ...
product
Našim zámerom je spájať ľudí, ktorí majú vzťah k umeniu, kreativite a tvorivému sebavyjadreniu. Ciele - organizácia umeleckých a tvorivých dielní, ...
product
Bratislavský okrášľovací spolok je občianske združenie obyvateľov a priateľov Bratislavy, ktoré zachováva historické hodnoty mesta aj organizáciou neziskových kultúrnych podujatí.
product
OZ Apropo Gitara je nepolitické združenie profesionálov a priateľov klasickej gitary, pôsobiace v Nitre. Hlavným cieľom je poskytnúť podporu a motiváciu žiakom a študentom venujúcim sa štúdiu gitary na základnej…
product
Detský folklórny súbor RADOSŤ pôsobí v meste Banská Bystrica a je najstarším detským súborom v meste.
product
Nadácia ART.EAST bola založená v roku 1998. Jej zriaďovateľom je Andrej Smolák. Cieľom nadácie je podpora vzniku umeleckých diel, organizovanie výstav, tvorivých sympózií, výtvarných plenérov, organizovanie vzdelávacej…
product
Slovenské lyžiarske múzeum sa nachádza v obci Podkonice neďaleko Banskej Bystrice. Bolo zriadené a vybudované nielen pre reprezentáciu a zviditeľnenie obce Podkonice, ale hlavne pre rozvoj vidieckeho turizmu. Dáva…
product
Cieľom združenia je podpora a rozvíjanie aktivít zameraných na výchovu, vzdelávanie a rozvoj telesnej kultúry detí a mládeže na miestnej i celoštátnej úrovni. Svoje aktivity vytvárame hlavne pre deti, mládež a ich…
product
OZ, ktoré je zriaďovateľom DS LUNETRDLO Lupčianske netradičné divadlo - mládežnícke a dospelácke divadlo a MINETRDLO - Mininetradičné divadlo - detský divadelný súbor, ktorý zastrešuje žiakov Ldo SZUS RKK.. Pripravujeme…
product
Hlavným výstupom projektu bude inscenácia Vegánska apokalypsa. Cieľom projektu je podať výpoveď o súčasnej generácii, ktorá je ľahko ovplyvniteľná médiami, ...
product
Kde bolo, tam bolo, kedysi dávno sa dvaja mladí ľudia (Majo Fusko a Johny Rybár) rozhodli, že by bolo perfektné, keby existovala v Rajci gospelová kapela ...
product
Sme komorné, ochotnícke s divadlo v Košiciach.
product
Bábkové divadla na Rázcestí je umelecká a kultúrna ustanovizeň, založená v roku 1960. Jej hlavnou činnosťou je tvorba divadelných inscenácií a organizovanie predstavení pre deti všetkých vekových kategórií, mládež a…
product
Sme skupina mladých ľudí, ktorých najsilnejšou stránkou je fantázia. Prevláda u nás natoľko, že povestné dieťa v nás stále žije a ovplyvňuje aj naše okolie. A to nielen umeleckou tvorivou činnosťou ako je kresba, maľba,…
product
Ciele združenia budú napĺňané najmä týmito formami: realizácia vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí zameraných predovšetkým na adresné sprostredkovanie kultúrnych hodnôt, formovanie čitateľského vedomia,…
product
Vyhotovenie častí ľudového kroja, ktorí je neoddeliteľnou súčasťou pri zachovávaní našich zvykov a tradícií v rámci aktivít združenia.
product
Detský folklórny súbor Cindruška vznikol v lete 2008 s cieľom uchovať, interpretovať ľudové zvyky a tradície regiónu Liptov. Spoznávať hudobný a tanečný folklór aj iných regiónov Slovenska. Viesť deti, mladých ľudí k…
product
Združenie Mórica Beňovského podporuje a rozvíja športovú a kultúrnu činnosť, podporuje slobodnú a nezávislú filmovú tvorbu s dôrazom na filmové dokumenty, podporuje historické a cestovateľské bádanie s dôrazom na…
product
ACADEMIA UNIVERSUM je unikátny koncept, s cieľom systematicky rozvíjať rovnako fyzickú, mentálnu a sociálnu stránku človeka prostredníctvom kultúry, športu, umenia a vzdelania. AU sa snaží odbúrať stereotypné predstavy…
product
Rekonštrukcia historickej kaplnky, výstavba obelisku, ochrana areálu spojená s ošetrovaním, čistením a kosením bývalého letohrádku Sans Souci. Letohrádok s množstvom budov postavil gróf Štefan Csáky s manželkou Júliu…
product
Lienka, lienka aké bude zajtra počasie? Pamätáte si ešte na túto hru, ktorú sme sa hrali ako deti na lúke? Keď odletela, verili sme, že bude ďalší deň krásny a slnečný. Práve tento pocit máme pri pohľade na lienku v…