product
Pomáhame ľuďom so zdravotným znevýhodnením a špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s cieľom zlepšiť kvalitu ich života.
product
ACADEMIA UNIVERSUM je unikátny koncept, s cieľom systematicky rozvíjať rovnako fyzickú, mentálnu a sociálnu stránku človeka prostredníctvom kultúry, športu, umenia a vzdelania. AU sa snaží odbúrať stereotypné predstavy…
product
Organizujeme množstvo projektov - mládežníckych výmen, tréningov, seminárov, workshopov u nás i v zahraničí o najrôznejších témach (ochrana životného prostredia, vidiecky rozvoj, podpora podnikania, projektový manažment…
product
Aktivko - Šurany - SNP 142/4
4 podporovateľov
Aktivko je o.z. zamerané na osvetu logopédie. Robíme aktivity, letáky a články pre rodičov navštevujúcich logopéda. Podnecujeme ku včasnej intervencii, keď je to potrebné. Poskytujeme poradenstvo cez skype. Organizujeme…
product
AMAVET od roku 1990 pôsobí na Slovensku ako nezisková organizácia – občianske združenie, ktoré vytvára podmienky pre nádejných mladých vedcov. Cieľom organizácie je napĺňať predstavy žiakom i študentom, ale aj pedagógom…
product
Venujeme sa bezpečnosti na cestách prednáškami, a výučbe na mobilnom dopravnom ihrisku aj na základných školách.
product
Sme nezisková organizácia tvorená tímom odborníkov (špeciálni pedagógovia, sociálni pracovníci a montessori lektori), ktorí sa venujú deťom zo špecifického prostredia so špecifickými potrebami: rodiny v ohrození,…
product
OZ Apropo Gitara je nepolitické združenie profesionálov a priateľov klasickej gitary, pôsobiace v Nitre. Hlavným cieľom je poskytnúť podporu a motiváciu žiakom a študentom venujúcim sa štúdiu gitary na základnej…
product
ArTUR, založený v r. 2001, má cca. 70 členov, je celoslovenské občianske združenie s vlastným vzdelávacím centrom v Hrubom Šúre - Ekocentrum ArTUR, (ktoré...
product
Naše združenie prevádzkuje materskú školu, jasle, nízkoprahové zariadenie pre deti a mladých dospelých, centrum voľného času a poskytujeme poradenstvo pro bono v sociálnej, právnej, sociálnoprávnej, psychologickej,…
product
OZ ASROW zakladá materské, základné a stredné školy s jedinečným výchovno-vzdelávacím modelom, ktorý vychádza z podobných úspešných projektov v zahraničí.
product
Astronomický klub Bratislava sa zaoberá popularizáciou astronómie prevažne medzi mládežou. V Bratislave organizujeme bezplatný astronomický krúžok, robievame verejné pozorovania, popularizačné prednášky na školách.…
product
Astronomický klub Košice je občianske združenie so zameraním najmä na popularizáciu vedy, astronómie predovšetkým. Združujeme záujemcov nielen z Košíc, ale z celého východného Slovenska. Našim cieľom je nielen priniesť…
product
Výtvarné umenie, najmä fotografie a filmu. Systematicky vytvárame podmienky na všestranný rozvoj osobnosti a talentu detí vo veku od 7 do 1
product
Budúca Generácia Európy, o.z. je projektovo orientovaná mládežnícka organizácia, ktorá sa zameriava na zlepšenie vzdelávania a motivácie mladých ľudí vo veku 16 až 26 rokov. Naša činnosť pozostáva okrem iného z dvoch…
product
Naša škola sa venuje deťom s mentálnym postihnutím, ku ktorému s často pridružujú aj iné postihnutia. Okrem iného sa špecializujeme na prácu s deťmi s ...