product
V materskej škole na Bohrovej ulici v Bratislave by sme chceli pre deti vybudovať hmlovisko. Čo je to hmlovisko? Je to záhradná sprcha s funkciou ...
product
Nasa organizacia ma prijoritu uchadzat sa pre nasu MŠ Lienka o rozne granty a dotacie ako neziskova organizacia, cim chce pomoct k rozvoju hlavne sportovych...
product
eRko je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách. Program eRka zabezpečujú vyškolení dobrovoľníci. Cieľom eRka…
product
Občianske združenie „Nestačí len prežiť“, o. z. podporuje špeciálnu triedu pre telesne postihnuté deti Vytrvalí slimáčikovia pri EMŠ Sovičky...
product
Liečime nevyliečiteľne choré deti doma a pomáhame rodinám, keď boj s chorobou je nerovný a čas vzácny. Ponúkame psychologickú pomoc deťom a rodinám po strate blízkeho. Organizujeme vzdelávacie kurzy v detskej…
product
Základná škola Hradná 22 v Nových Zámkoch ako vzdelávacia inštitúcia by chcela revitalizovať školský sad a vylepšiť podmienky pre žiakov pri pobyte vonku v ..
product
Strom života je environmentálna, mimovládna organizácia s viac ako 35 ročnou históriou.
product
"Jediným testom správnosti pri vzdelávacom procese je šťastie dieťaťa“ M. Montessori
product
Pomáhame indickým deťom z najnižšej kasty študovať. Taktiež pomáhame sirotám a HIV pozitívnym deťom v Indii. Zbierame financie na rôzne projekty, ktoré uľahčujú život sirotám a znevýhodneným ľuďom v Indii.
product
Podieľa sa spolu s pedagogickými pracovníkmi na riešení výchovno-vzdelávacích a prevádzkových problémov (otvorené hodiny, metodické dni, témy pre rodičov, skríningy, stretnutia rodičov), dbá o kvalitné zlepšenie…
product
Občianske Združenie Rodinná Rozprávka otvorilo v roku 2010 Rodinné Centrum Rozprávka v Žiline. V súčasnej dobe realizujeme pravidelné aktivity sociálno-vzdelávacieho charakteru pre všetky vekové skupiny,prednášky a…
product
Divadlo MOMOLAND z Košíc pripravuje kultúrno-sociálny projekt - divadelné predstavenie, kde sa na oboch stranách stretnú deti.
product
MŠ, ZŠ, GYMNÁZIUM a SOŠ IT v Novej Dubnici
product
Základná škola s materskou školou Brehy
product
Sme občianske združenie Tvorivé dieťa v MŠ Profesora Sáru, ktoré pomáha vytvárať pre 90 detí v tejto škôlke podnetné a pekné prostredie. V minulom roku deti ...
product
Spoločenstvo poznania, o.z. bolo založené v roku 2008. Zásadami sú čestnosť, humanita, služba spoločnosti a tolerancia. Cieľom je podporovať a rozvíjať občiansk
product
Cieľom je výchova charakterných, všestranných, ale celistvých ľudí, ktorí môžu získané vedomosti a rozvinuté schopnosti uplatniť vo všetkých oblastiach života.
product
OZ HIPOEDU bolo založené 28. decembra 2012 za účelom profesionáne poskytovať hipoterapiu, pomáhať pri mimoškolskej výchove detí a detí so špeciálnymi potrebami, pomocou alternatívnych špeciálno-pedagogických postupov.…
product
V Nadácii Ekopolis nám ide o to, aby Slovensko bolo krajinou, kde tvorivosť, vôľa pomáhať, ale aj schopnosť rešpektovať rôznosť sú pre ľudí dôležitými a prirodzenými hodnotami. Záleží nám na tom, v akej spoločnosti…
product
Základná škola s interaktívnymi triedami so zameraním na informatiku a matematiku. Školský vzdelávací program s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka, ...
product
Hlavným cieľom združenia je podpora výchovy a vzdelávania detí, mládeže, ľudí odkázaných na sociálnu pomoc a ľudí so zdravotným postihnutím.
product
SOSNA patrí medzi najstaršie environmentálne organizácie na Slovensku a je nositeľom viacerých národných a medzinárodných ocenení. Od začiatku sa venuje environmentálnej výchove a vzdelávaniu, ako aj podpore a…
product
zba zvykov a tradícii Naša škola je určená pre žiakov, ktorí sa zaujímajú o históriu mesta a regiónu, o environmentálne otázky, radi sa učia cudzie jazyky, a ta
product
Skupina mladých ľudí, ktrorý organizujú tábory pre deti v školskom veku.
product
Občianske združenie Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich sa venuje výučbe slovenského posunkového jazyka (kurzy akreditované Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR), organizuje kultúrne aktivity, vydáva…
product
Našim zámerom je spájať ľudí, ktorí majú vzťah k umeniu, kreativite a tvorivému sebavyjadreniu. Ciele - organizácia umeleckých a tvorivých dielní, ...
product
Prostredníctvom moderných technológií, vývojom vlastných kompenzačných pomôcok, meníme životy nie len ľudí so zrakovým postihnutím. Pomôžte nám v našom úsilí.
product
Sme plnoorganizovaná základná škola, poskytujeme komplexnú výchovno-vzdelávaciu činnosť pre deti vo veku 6 - 15.
product
Akadémia rodiny je projektom Združenia pre rozvoj rodiny, ktoré vzniklo za účelom poskytovania kurzov zameraných na ďalšie vzdelávanie rodín.
product
OZ ASROW zakladá materské, základné a stredné školy s jedinečným výchovno-vzdelávacím modelom, ktorý vychádza z podobných úspešných projektov v zahraničí.
product
OZ Apropo Gitara je nepolitické združenie profesionálov a priateľov klasickej gitary, pôsobiace v Nitre. Hlavným cieľom je poskytnúť podporu a motiváciu žiakom a študentom venujúcim sa štúdiu gitary na základnej…
product
projekt Kreatívna Bethlenka