product
Sme skautský zbor z Ružomberka, ktorý sa dlhodobo venuje výchove a práci s mladými ľuďmi. Aj touto cestou chceme pomôcť v napredovaní nášho zboru a jeho členov.
product
Podpora rodín s autizmom a Aspergerovým syndrómom, riešenie prípadov porušovania ľudských práv v školách, na úradoch.
product
Pomáhaj s nami! Sme slovenská humanitárna a rozvojová organizácia a vďaka tebe pomôžeme viacerým. Zisti viac o našich projektoch na www.adra.sk. Ďakujeme za €€.
product
Nezisková organizácia Ad usum, n.o.založená v máji 2011 poskytuje všeob. prospešné a soc.služby občanom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby
product
Naša nezisková organizácia Adventim, n.o. vznikla v auguste roku 2016 a má viacero cieľov, jedným z nich je pomoc ľuďom v núdzi. Nezisková organizácia ...
product
Agentúra opatrovateľskej starostlivosti SIMEON je nezisková organizácia — účelové zariadenie cirkevného zboru, zriaďovateľom je Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto. Naša opatrovateľská služba je…
product
V rámci pravidelných sobotných potravinových trhov v Starej tržnici sme vyčlenili časť poschodia, v ktorej vznikla "Komunitná kuchyňa", v rámci ktorej ...
product
Aliis, n.o. prevádzkuje denný stacionár a chránenú dielňu pre ľudí s mentálnym postihnutím v Trenčianskej Teplej. V chránenej dielni vyrábame magnetky a odznaky, okrem toho však radi chodíme na výlety, kultúrne akcie,…
product
Anjelské Ruky,n.o. poskytuje všeobecne prospešne služby: poskytovanie sociálnych služieb terénnou formou-ošetrovateľstvo; poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti formou - ADOS; humanitárna pomoc pre chudobných;…
product
ArTUR, založený v r. 2001, má cca. 70 členov, je celoslovenské občianske združenie s vlastným vzdelávacím centrom v Hrubom Šúre - Ekocentrum ArTUR, (ktoré...
product
Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR je strešnou organizáciou, vznikla ešte v roku 1994 a t.č. združuje 31 špecifických organizácií zdravotne postihnutých občanov.Jej hlavnou činnosťou...
product
Sme presvedčení, že občania ohrození sociálnym vylúčením sú neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti. Treba im vytvoriť také podmienky, ktoré v nich, ich rodinách a
product
AC Rubikon, n.o. vznikla za účelom vytvorenia podmienok pre poskytovanie všeobecne prospešných služieb klientom s autizmom v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, vykonávania sociálnej prevencie,…
product
OZ Bábky v nemocnici je zoskupenie profes. bábkohercov ako i dobrovoľníkov realizujúcich dramaterapeutické vystúpenia pre malých pacientov v nemocniciach
product
OZ Bublina - iný svet pre deti z detských domovov. Pretože nám na nich žáleží!
product
Projekt zameraný na zbližovanie detí a mládeže s odlišným sociálnym zázemím a inakosťou ako takou. Prostredníctvom bubnovania chceme mazať hranice a rozdiely..
product
Vzdelávanie žiakov a študentov v poznaní svojej plodnosti. Učenie prirodzenej metody Billingsovej ovulačnej metódy mladých ľudí pred vstupom do manželstva a ...
product
Programy Centra Mokosha, n.o. zahŕňajú súhrn preventívnych, rozvojových, ale tiež diagnostických, terapeutických a rehabilitačných postupov..
product
Vykonávame resocializačný program na podporu sociálneho začlenenia osôb závislých od alkoholu, drog alebo patologického hráčstva.
product
MUSÍME SI POMÁHAŤ Sme presvedčení, že každé dieťa by malo vyrastať v láskyplnom rodinnom prostredí, ktoré ho chráni a umožňuje mu prežiť plnohodnotné, ...
product
Centrum samostatného života sa snaží pomáhať najmä ľuďom s ťažkým telesným postihnutím, na vozíku a ich rodinám, tak poradenstvom na čo majú právo, kde sa obrátiť o pomoc , ako vybaviť potrebnú pomoc, pomôcky,…
product
Sme organizácia s jasným cieľom- pomôcť pri vytváraní komplexnej stratégie riešenia sociálnej problematiky v Krupinskom regióne. Sme pripravení pomôcť každému človeku v sociálnej alebo hmotnej núdzi. Snažíme sa…
product
Naša škola sa venuje deťom s mentálnym postihnutím, ku ktorému s často pridružujú aj iné postihnutia. Okrem iného sa špecializujeme na prácu s deťmi s ...
product
Pomáhame indickým deťom z najnižšej kasty študovať. Taktiež pomáhame sirotám a HIV pozitívnym deťom v Indii. Zbierame financie na rôzne projekty, ktoré uľahčujú život sirotám a znevýhodneným ľuďom v Indii.
product
Cieľom Cesty pomoci je pomáhať telesne postihnutým deťom s nákupom potrebných zdravotných pomôcok, ktoré si z finančných dôvodov nemôže ich rodina dovoliť.
product
Prvoradým poslaním Charity Komárno n.o. je poskytovanie charitatívnych sociálnych, zdravotných, výchovno - vzdelávacích a iných služieb zameraných na pomoc ľudom v núdzi ako aj zamestnávanie ľudí so zdravotným…
product
Deťom s rakovinou n.o. komplexne pomáha onkologicky chorým deťom a ich rodinám. Organizáciu založili rodičia detí, ktoré sa liečili na túto chorobu. Cieľom je zvýšiť počet vyliečených detí prostredníctvom inovácie…
product
Vybudovanie a prevádzka liečebného-regeneračno-relaxačného a pracovného centra a dielní pre hendikepovaných ľudí, ktorí skončili školu a nemajú možnosť žiť pln
product
Detské ARO Košice, občianske združenie vzniklo v októbri 2010 z iniciatívy sestier a lekárov pracujúcich na Klinike pediatrickej anestéziológie a intenzívnej...
product
Detské centrum "PRE TEBA", n.o. je nezisková organizácia , ktorá vykonáva ústavnú starostlivosť pre deti v profesionálnych rodinách.
product
Diecézna Charita Rožňava poskytuje sociálne služby na zmiernenie staroby, opustenosti, chudoby a iných zložitých životných situácií.