product
ALL FOR ART (ATF) je spoločnosť združujúca občanov Slovenskej republiky – umelcov (hudobníkov, výtvarníkov, tanečníkov, hercov, fotografov, filmárov, sochárov, umeleckých drevárov, autorov či akékoľvek osoby staršie ako…
product
Sme ľudia, ktorí hľadajú možnosti hodnotnejšieho a zmyslupnejšieho bytia na tejto milej planéte.
product
ArTUR, založený v r. 2001, má cca. 70 členov, je celoslovenské občianske združenie s vlastným vzdelávacím centrom v Hrubom Šúre - Ekocentrum ArTUR, (ktoré...
product
Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) vzniklo v roku 1997. Vo svojej činnosti sa zameriavame predovšetkým na praktickú ochranu prírody a na podporu trvalo udržateľného rozvoja v oblasti západného…
product
Občianske združenie na záchranu psov plemena bulterier, miniatúrny bulteriér a pre ich krížencov.
product
CCES má vytvorený klub zaoberajúci sa záchranárskou kynológiou. Po absolvovaní kurzu sa psovod môže stať členom klubu. Sme členom IRO . Usporadúvame pre deti ..
product
Cesta za domovom je občianskym združením založeným v roku 2014 s jediným a jednoduchým zámerom – pomoc opusteným, týraným a nechceným zvieratám. Ako skupina...
product
Organizácia sa venuje dobrovoľníctvu na ochranu osôb, majetku, prírody, ale aj športovej činnosti - hasičskému športu, pomocou ktorého chceme rozvíjať mladé...
product
Nezisková organizácia Dobrí Ľudia, bola založená 26.apríla 2016 v Starej Ľubovni skupinkou mladých ľudí, ktorí mali chuť spraviť niečo dobré pre tento svet.
product
Občianske združenie Dog Azyl sme založili už v roku 2010 ako reakciu na nepriaznivý a stále sa zvyšujúci počet nechcených, týraných a človekom vyhodených psov. Dlhé dva roky sme aktívne hľadali vhodný pozemok, na ktorom…
product
Naše ciele sú: 1. Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva; 2. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry (projekt workoutové ihrisko na Mierovej vo Vranove n/T).
product
Poskytovanie poradenstva, informácií a šírenie osvety v oblasti ekologického poľnohospodárstva a predaja z dvora.
product
OZ Farma života háji a bojuje za práva všetkých zvierat, venuje pozornosť týraniu a zanedbávaniu zvierat každého druhu. Cieľom Farmy života je informovanie spoločnosti o momentálnej situácii ochrany zvierat a prírody v…
product
OZ Horský Ranč je ekologická a enviromentálna organizácia na ochranu prírody a ochranu zvierat pred utrpením, stresom a týraním. Poskytuje azyl pre kone, ...
product
Naše OZ bolo založené koncom roka 2011 s cieľom pomáhať ľuďom a skrášľovať okolitú prírodu. Združeniu sme dali názov „Hroneko“ a pustili sme sa do práce. Predmetom našej činnosti sa stala efektívna starostlivosť o…
product
Humánny pokrok je združením pre rozvoj ľudskosti a udržateľnosti. Sme hlasom zvierat a presadzujeme udržateľné riešenia, ktoré dokážu nasýtiť planétu.
product
Praktická a teoretická výučba jazdy na koni spojená so získavaním vedomostí a zručností pri starostlivosti aj o iné zvieratá (ovce, kozy, somáre) a návykmi pre harmóniu medzi ľuďmi a prírodou. Združujeme priateľov a…
product
"Prírodu netreba chrániť len pred človekom, prírodu je potrebné chrániť pre človeka."
product
Občianske združenie ľudí, ktorým nie je ľahostajné, ako to v ich okolí vyzerá. Pomáhame všade tam, kde sa konajú akcie zamerané na poriadok okolo nás, a nateraz sa hlavne venujeme a snažíme sa prinavrátiť slávu…
product
Košická KZB je dobrovoľné, neziskové, záujmové združenie chovateľov, cvičiteľov vlastníkov a milovníkov psov rôznych plemien, ktorí sa venujú ich výcviku pre záchranu ľudského života. Poslaním KEKZB je za pomoci svojich…
product
KS Nová Baňa funguje už od roku 2003 a už niekoľko rokov sa o psíkov starajú dobrovoľníčky.
product
Naša KS Vranov funguje už od 01.01.2007 pod OZ Spoločnosť vzájomnej pomoci ľudí a psov vo Vranove nad Topľou. Sme dobrovoľníci, ktorí sa starajú o psíkov v núdzi, pomáhame im a hľadáme nové domovy. Ak sa niektorému zo…
product
Cieľom našej organizácie je podporovať záujem o kynológiu, šíriť povedomie o problematike a nutnosti výcviku psov, zachraňovať a pomáhať túlavým a opusteným ...
product
Výcviková škola DOGGIE® v spolupráci s výcvikármi psov vznikla s cieľom výcviku poslušnosti mestských psov už od šteniatka. Výcvikári s bohatou praxou kvalitne pripravia Vášho psíka do života v byte, alebo v záhrade.…